Eti Kraker Güçlendirme

ETİ KRAKER GÜÇLENDİRME

Konum: Eskişehir, Türkiye
Yıl: 2020
Kapsam: Fabrikaya ait iki adet derzle ayrılmış betonarme imalat binasının güçlendirilme ihtiyacı hissedilmiştir. Üçer katlı iki adet binanın kütlesini azaltmak amacıyla en üst katları yıkılıp, terasa çevrilmiştir. Rölövesi alınmış, karot ve tahribatsız muayeneleri yapılmış binaların güçlendirilmesi için ana yöntem olarak betonarme perdeler ve kolonların mantolanması seçilmiştir. Döşemelerde, kirişlerde olan kesme ve eğilme yetersizlikleri CFRP ile giderilmiştir. Performans analizleri ve güçlendirme projeleri Türk Deprem Yönetmeliği ve ACI 440.2R-08 kullanılmıştır.